Gene expression using lipid nanoparticles

استفاده از نانوذرات برای سیستم تحویل کریسپر

محققان دانشگاه تافت و آموزشگاه چینی علوم روشی نوین را برای تحویل موثر CRISPR/Cas9 (clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR) associated protein 9) به عنوان ابزار ویرایش ژنی به سلول های کبدی در جهت مطالعات ژنتیکی، ابداع کردند.

Gene and plant

گیاهان تغییر ژنتیکی یافته ای که به جنگ با تغییرات آب و هوایی می روند

شبکه زیرزمینی ریشه گیاهان، همانند کرم ها، زمین را در جستجوی آب و مواد غذایی حفر کرده اند. هنوز اساس ژنتیکی و مکانیسم های مولکولی ای که کاوش ریشه ها را به دنبال آب و مواد غذایی هدایت می کند ناشناخته است. محققان موسسه سالک ژنی را کشف کردند…

لایه پنهان اما موثر کنترل بیان ژن

این ایده که تگ های شیمیایی بر روی ژن ها می توانند بر روی بیان آنها، بدون تغییر توالی DNA، موثر باشند در ابتدا غافلگیر کننده بود. این پدیده که اپی ژنتیک نامیده می شود اکنون به mRNA، مولکولی که اطلاعات ژنتیکی را از DNA به کارخانه های تولید پروتئین…

simbiolab-HCV

ممانعت از انتقال عمودی ویروس هپاتیت C (مادر به فرزند)

مطالعه ای در کانادا نشان داد که با غربالگری HCV در حین بارداری می توان به میزان زیادی از انتقال عمودی ویروس (مادر به فرزند) پیشگیری نمود. در سال 2018 مطالعات نشان داد که فقط 31 درصد از نوزادانی که از مادران مبتلا به…

طولانی مدت ترین بیان مستمر ژن

بر اساس یک مقاله جدید منتشر شده در مجله Human Gene Therapy، ژنی که به کانال نخاعی نوزاد میمون های رزوس منتقل شده بود هنوز پس از تقریبا 4 سال، بدون هیچ شواهدی از سمیت عصبی حاد یا مزمن، بیان می شود…