addiction & COMT gene

کشف جهشی که در اعتیاد نقش دارد

در زمینه تحقیقات اعتیاد یک سؤال بزرگ وجود دارد: چرا در برخی افراد خطر الکلیسم و سوء مصرف مواد نسبت به سایرین بیشتر است؟ دکتر ویلیام لووالو محقق دانشکده پزشکی OU، اخیراً یکی از معدود مطالعات این زمینه را منتشر کرد که در آن نقش ژن های فرد در اعتیاد را نشان می دهد.

Gene Expression Control

مکانیسم جدیدی از کنترل بیان ژن

در سال های اخیر ، دانشمندان MIT یک مدل جدید برای چگونگی کنترل ژن های کلیدی تهیه کرده اند؛ این مدل نشان می دهد ماشین آلات سلولی که DNA را به RNA رونویسی می کند قطرات خاصی به نام میعانات را تشکیل می دهد. . این قطرات فقط در مکانهای خاصی از ژنوم به وجود می آیند و به تعیین نوع ژن بیان شونده در انواع مختلف سلول کمک می کنند…

انقراض مردان

کروموزوم Y نماد مردانگی است اما این نماد در حال محو شدن می باشد و نشان می دهد آنقدر ها هم قوی و پایدار نیست. این کروموزوم حامل ژن مهمی به نام SRY است که تعیین کننده نمو جنین به جنسیت نر (XY) یا ماده (XX) بوده؛ همچنین ژن های…

برنامه یک ژنتیک دان هاروارد برای بازطراحی انسان

پروفسور جرج چرچ یک لیست آرزوی ژنتیکی ساخته که می تواند منجر به توانایی های فرا انسانی شود. لیست دارای اثرات مثبت و منفی است و بازطراحی انسان ها می تواند پسا انسان ها یا ترانس انسان ها را خلق کند.آیا شما اگر قادر بودید انسان را ارتقا می دادید؟…

Alzheimer

ژنی که باعث شکست درمان آلزایمر می شود

بیماری آلزایمر یکی از علل مرگ و میر در ایالات متحده است. علیرغم تعداد روزافزون بیماران هنوز هیچ درمانی وجود ندارد، و این تنها بیماری ای است که در میان عاملان اصلی مرگ و میر قابل درمان نیست. ارائه دهندگان مراقبت های سلامت…